Results

JEE Advanced Results

 

KIRTESH A. GADIYA Mumbai (Thane)

AIR-1590(GEN)

HARSH SILOYA
Mumbai (Kharghar)

AIR- 22* 1989(GEN)

DARSHAN PATIL
Mumbai (Nerul)

AIR-2297(OBC)

HASHIT BARANWAL
Mumbai (Nerul)

AIR-2546(GEN)

V. JANA PRAKALYA
Mumbai (Nerul)

AIR-3000*

PRASHANT SINGH
Mumbai (Thane)

AIR-3305(OBC)

PREETAM SHIVAMURTHY
Mumbai (Kharghar)

AIR-4242(GEN)

RATNOTTAM DAS
Mumbai (Nerul)

AIR-4335(GEN)

VIBHAV OSWAL
Mumbai (Nerul)

AIR-4993(GEN)

UTKARSH BALODI
Mumbai (Kharghar

AIR-6703(GEN)

VAIBHAV DESHMUKH
Mumbai (Nerul)

AIR-8193(GEN)

SAURABH PATIL
Mumbai (Nerul)

AIR- 10500(GEN)

IIT - JEE Main Results

 

HARSHIT AGARWAL

223/360

VAIBHAV DESHMUKH

207/360

VIBHAV OSWAL

215/360

HARSH SILOYA

203/360

KIRTESH A. GADIYA

216/360

MHT - CET Results

 
Sr.No Name MH-CET
1 PREETAM SHIVAMURTHY 180
2 VIBHAV OSWAL 176
3 HARSHIT BARANWAL 170
4 OJAS KAPDE 169
5 HARSH SILOYA 167
6 SAURABH PATIL 167
7 HARSHIT AGARWAL 166
8 PRASHANT SINGH 160
9 VAIBHAV DESHMUKH 159
10 KIRTESH GADIYA 157
11 UTKARSH BALODI 155
12 DARSHAN PATIL 153
13 ANSHEEL 150

BITSAT Results

 
Sr.No Name BITSAT
1 HARSH SILOYA 355
2 HARSHIT AGARWAL 338
3 VIBHAV OSWAL 331
4 SAURABH PATIL 321
5 RATNOTTAM DAS 305
6 HARSHIT BARANWAL 298
7 KIRTESH GADIYA 295
8 UTKARSH BALODI 295
9 OJAS KAPDE 288
10 PRASHANT SINGH 288
11 PREETAM SHIVAMURTHY 287
12 DARSHAN PATIL 279
13 RISHABH MISHRA 255
14 V. JANA PRAKALYA 252
15 AARADDHYA THAKURE 252
16 AANSHEEL 250